30 Kasım 2020 - Pazartesi / 23:08
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

Defterdar Hanifi Eraslan’ın Hurdaya Çıkan Araçlarla İlgili Açıklaması

Amasya Defterdarı Hanifi Eraslan basın bildirimi yayınlayarak Hurdaya çıkan taşıtlarla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı. Defterdar Hanifi Eraslan; bi..
Bu haber 9 yıl önce eklenmiş

Amasya Defterdarı Hanifi Eraslan basın bildirimi yayınlayarak Hurdaya çıkan taşıtlarla ilgili şu yazılı açıklamayı yaptı.

Defterdar Hanifi Eraslan; bilindiği üzere; 23.07.2010 Tarih ve 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdeki Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.08.2010 tarih ve 27659 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, anılan Kanunun Geçici 5'inci maddesi ile de 5838 Sayılı Kanunun Geçici 2'nci maddesinde değişiklikler yapılmıştı.

Yapılan bu değişikliklere ilişkin Usul ve Esaslar 07.09.2010 tarih ve 27695 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 36 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde detaylı olarak açıklanmış bulunmaktadır.

Buna göre; "İlgili trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1985 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2011 tarihine kadar ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle İl Özel İdarelerine bedelsiz olarak teslim eden veya 10.07.2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 33 üncü maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen uygulama çerçevesinde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31.12.2011 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 28.02.2009 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir.

Motorlu taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31.12.2011 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri halinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

Yine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 1998 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31.12.2011 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Bu fıkra kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır. Bu takdirde terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın bulundukları veya tespit edildikleri yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir. Bulunan veya varlığı tespit edilen taşıtın noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alındığının tevsiki (belgelendirilmesi) halinde taşıt, satış tarihi itibarıyla alıcı adına tescil edilir ve alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilir.

Yasa ile getirilen başka bir düzenleme ise; 05.07.2003 tarihinden önce çalınan veya trafikten çekme belgesi alınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma veya trafikten çekme tarihinden 05.07.2003 tarihine kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edileceği, 05.07.2003 tarihinden önce trafikten çekme belgesi alınan taşıtlar için bu fıkrada değişikliğin yapıldığı tarihten önce ödenmiş olan motorlu taşıtlar yergisi ile buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve idari para cezaları red ve iade edilmeyeceğidir.

5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin kapsamına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (l) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6'ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar girmektedir.

6009 Sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi 07.09.2010 tarihinde yürürlüğe konulmuş olup, bu yasadan kapsama giren mükelleflerimizin faydalanabilmesi için 31.12.2011 tarihine kadar Vergi Dairesi Müdürlüğüne veya ilgili Malmüdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kanun kapsamına giren mükelleflerimizin yasadan faydalanmaları menfaatlerine olacaktır.

Tüm mükelleflerimize duyurulur.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yazılarını incele
Naci KONYAR
Yazılarını incele
İsa ÇOLAKER
Yazılarını incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yazılarını incele
Ülkümen PELİTLİ
Yazılarını incele
Atilla KIRBAŞ
Yazılarını incele
  Sayfalar    
+ İletişim
+ Amasya Tanıtım

  Genel Haberler    
  2021 Yılının Bütçesi Belirlendi..  
  Başkan Sarı Otogar Esnafını Dinledi..  
  Amasya Belediyesi Korona Timi Sokakları Virüs..  
  Yapılandırmada Merak Edilenler..  
  Hibeye Hak Kazananlar İmzaları Atmaya Başladı..  
  Çetin’den Ziyaret..  
  Akıllı Şehir Yolculuğu Başladı..  
  Topyekün Mücadele Etmek Zorundayız..  
  Kasım Ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı..  
  Gazetelerde İmam Hatiplere Bakış 2019 Raporu ..  
Tümünü Göster
  Önemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Aramızdan Ayrılanlar (Vefat) - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Amasya Ünv. Eğitim Arş. Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Portal - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

Amasya Hava Durumu
  Döviz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.