29 Haziran 2022 - Çarçamba / 09:56
Yeşilırmak Gazetesi
 
 

Yürüyüşümüz, Milletle Birlikte Millete Doğrudur

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; 20 yıllık hükümetimiz döneminde..
Bu haber eklenmi?

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi; 20 yıllık hükümetimiz döneminde toplumsal değişim, gelişim, hayat standartlarının yükselmesi, ekonomik ihtiyaçlar ve eğitim konusundaki bilinç düzeyinin artması ile birlikte kadının hem kamusal hem de özel sektör iş hayatına atılmasında köklü değişimler olmuştur.

Tabi ki bu, Anadolu kadınının, tarih boyunca üretmediği, çalışmadığı anlamına gelmemelidir. Köklü medeniyet tarihimizde kadın, hem sosyal, hem kültürel, hem siyasi, hem de ekonomik hayatta mutlaka yer almış, katkı sağlamış ve söz sahibi olmuştur.

AK Parti hükümeti olarak sanattan spora, bilimden teknolojiye, ekonomiden siyasete, ticaretten gastronomiye kadar her alanda büyük işler yapan kadınlara destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bizden önceki hükümetlerin yaptığı gibi kadınların temel hak ve özgürlüklerine müdahale etmiyor, kadınların/kız çocuklarımızın eğitim, çalışma ve kamusal hayatta asli kimlikleri yüzünden ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmiyoruz.

Yani tüm insanların doğuştan sahip olduğu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duyuyor, hiçbir ayrım gözetilmeksizin fırsat eşitliği çerçevesinde tüm imkanları seferber ediyoruz.

Bugünün Türkiye’sine baktığımızda kadınların güçlendirilerek iş hayatına girmesi, ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra kendi ayakları üzerinde duran, çalışan, üreten başarılı kadınları rol model alan gelecek nesiller, daha öz güvenli ve kariyer hedeflerini gerçekleştirme yolunda daha çaba sarf eden bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Sadece ülkemizde değil, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kadınların güçlendirilmesi, toplumsal ve ekonomik hayattaki önemi konusunda hemfikir bir durumdadır.

Bu gerçek ile birlikte görüyoruz ki 21. yüzyılda artık kadınlar, toplumun biçtiği roller dışında ya da sadece çalışan olarak değil, ekonomiye yön veren girişimciler olarak ta karşımıza çıkmaktadırlar.

Ülkemizde artık kadınları, iş dünyasından, akademiye, siyasetten, bilim/teknoloji dünyasına kadar çeşitli alanlarda karar verici mercilerde ve konumlarda görmek mümkün.

Örneğin; Kadın araştırmacıların artırılmasına yönelik TÜBİTAK desteklerine baktığımızda 2019-2021 yılları arasında Araştırma Destek Programları (ARDEB) kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerden %41’inin yürütücüsünün kadın olduğu görülmektedir.

Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yayınlanan She Figures 2021 raporuna göre: AB ülkelerinde %33 olan kadın araştırmacı oranı, ülkemizde %37’dir.

Görüldüğü üzere kadın-erkek fırsat eşitliğini güçlendirecek şekilde kadınların bilim, teknoloji, ekonomik, toplumsal hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyor ve etmeye devam edeceğiz.

Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 11. kalkınma planı kapsamında 2019-2023 yıllarını kapsayan süreçten bugüne kadar kadınların iş hayatına katılması, mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, sosyal yaşamlarının desteklenmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda yürütülen 348 projeye 2022 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 148,2 milyon TL’lik destek sağlamıştır.

2019 yılından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda kalkınma ajansları tarafından 81 ilde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile sosyal konulara, kadın, genç ve dezavantajlı bireylerin eğitim ve istihdamına yönelik projeler hayata geçirilmektedir.

Örneğin, Amasya ilinde 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kadın istihdamını sağlayarak tek ebeveyn olarak çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması, çocuk yetiştirmede temel becerileri kazanması, aile bütçesi ve kaynak yönetimi olgularının gelişmesinin sağlanması yönünde 1.672.782,80 TL bütçe ayrılmış ve tek ebeveyn olan annelerin kalkındırılması hizmetine sunulmuştur.

SOGEP kapsamında kadın kooperatifleri de desteklenmektedir. Kadın kooperatiflerine yönelik toplam 8 projeye 10 milyon TL destek verilerek yaklaşık 13 milyon TL’lik kaynak harekete geçirilmiştir.

Bu vesile ile 2023’e kadar kadının istihdam oranının %29,4’ten %34’e çıkarılması hedeflenmiştir.

Aynı zamanda 2010 yılından bu yana tüm ülke çapında ücretsiz ve herkesin katılımına açık Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmiş ve bugüne kadar 1,5 milyona aşkın vatandaşımızın söz konusu eğitimlere katılımı sağlamıştır.

Bu eğitimlere talep gün geçtikçe arttığı için Temmuz 2019’da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) bu hizmetini elektronik ortama taşıyarak E-Akademi’yi kurmuş ve girişimcilik eğitimlerini uzaktan eğitim metodu ile (online) ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunmuştur.

KOSGEB’in 2010 yılından bu yana sağlamış olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılanların %47,20’si de yine kadın girişimci adaylarıdır.

2012 yılından günümüze kadar 53.646 kadın girişimciye Girişimcilik Destekleri kapsamında 1.538.093.294,57 TL destek sağlanmıştır.

Güçlü Türkiye’nin varoluş hikayesinin ancak güçlü kadınların istihdama katılmaları ile mümkün olacağına partim ve ben yürekten inanıyoruz. Bu nedenle ülke olarak daha ileriye gidebilmek, gelişebilmek, yol alabilmek için kadınlarımızın, eğitim, istihdam, girişimcilik ve liderlik gibi her alanda desteklenmesinin gerektiğinin farkındayız ve ona göre davranmaya devam ediyoruz.

Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerimizin de son derece önemli bir rolü vardır. Kadınlar, kooperatifler aracılığı ile ekonomik güçlerini bir araya getirerek kendi istihdam alanlarını oluşturabilmektedirler.

Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturmakta, kooperatifleşme yoluyla, gelir düzeylerini ve ailelerinin refah düzeyini artırıp yaşam kalitelerini yükseltmektedirler.

Bununla birlikte kooperatifler, yalnızca ticari başarıların değil, dayanışmanın ayrıca yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar kaybolmaya yüz tutan birçok değerimizin korunduğu yerlerdir.

Kooperatiflerimiz aracılığıyla, nice orijinal fikrin hayata geçtiğini görüyoruz. Fikirlerin ihracata uzanan başarı hikâyelerine de şahit oluyoruz. Dünyaya açılan marka ve hizmetlerin üreticisi haline gelen kadınlarımız, bayrağımızı her yerde dalgalandırıyor ve vermiş oldukları emeklerden dolayı hepsine teker teker teşekkür ediyorum.

Amasya ilimizin son 3-4 yılına bakıp kadın kooperatifçilerimizin birkaç başarı hikayesini sizinle paylaşmak istiyorum.

Amasya’da yaşayan kadın girişimcimiz Ayşe Hanım, KOSGEB’in girişimcilik kursuna katılarak aldığı 110 bin liralık hibe desteği ve birikimleriyle Amasya'da hamur işi imalathanesi kurdu. Şimdi istihdam sağladığı çalışanları (25 çalışanı) ile ürettiği mantı, börek, simit, poğaça, kurabiye ve gözleme çeşitlerini Türkiye'nin birçok şehrine göndermekle kalmıyor Avrupa'ya da ihracat ediyor.

Amasya'da yaşayan bir başka kadın girişimcimiz KOSGEB’in verdiği kredi desteğiyle misket elmasından sirke ve pekmez üretmeye ve hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında yer almaya devam ediyor.

Başka bir kadın kooperatifimiz, üç köyde kurulan dört atölyede katmer, peynir, reçel, marmelat üreten kadınlarımızdan oluşmaktadır. Samsun ve Amasya'daki şubelerinin yanı sıra internetten ve marketlerden tüketiciye ulaştırıyor. Girişimci Medine Hanım ve 20 kadınla çıktıkları yolda bugün üye sayısının 100'e ulaştığını ifade ediyorlar.

Yine Amasya ilimizin nadide ilçelerinden Suluova’da bir araya gelen kadın girişimcilerimiz kooperatif kurarak ilçeye özgü kuşburnu reçeli, ev yapımı salça, makarna, çorbalık (topalak aş), baklava çeşitleri, sac yağlısı ve benzeri ürünleri üretiyor ve satışa sunuyorlar.

Amasya ilimizde Amesia Çalışan Arı Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme Kooperatifi’nin 2021 yılında almış olduğu hibe miktarı 48.862 TL’dir.

Yaratılış itibariyle (kas gücü olarak şöyle bir düşündüğümüzde) narin bir yapıya sahip olsalar da aile yapısı içerisinde onlara yüklenen roller ile birlikte iş hayatındaki beceriklilik, azim, çaba, duruş ve başarılarına baktığınızda erkeklerden bile daha güçlü fiziksel ve psikolojik yapıya sahip olan kadınlarımızı yürekten alkışlıyor ve tebrik ediyorum.

Sözlerime şu şekilde son vermek istiyorum. “Çalışmak ve üretmek gibisi yok ve hele bir de kadın isterse başaramayacağı hiçbir şey yok.”

Kadın istihdamına yönelik yapmış oldukları çalışmalar ve desteklerinden ötürü öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ile Bakan Yardımcılarımız ve onların nezdinde merkez ve taşra teşkilatı ile diğer paydaş kuruluşlarımızı öz veri ile çalışmalarından, emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.

AK Parti aidiyeti, Türkiye’yi büyütme iradesidir.

Bizim yürüyüşümüz, milletle birlikte millete doğrudur.

12 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla tüm hemşirelerimizin gününü kutluyor, Pandemi dönemindeki başarılı hizmetlerini unutmayacağımızı özellikle belirtiyor, onların sorunlarını kendi meselemiz olarak görüyor saygılar sunuyorum.Yorumlar


 
  Yazarlar    
Aydın PELİTLİ
Yaz?lar?n? incele
Naci KONYAR
Yaz?lar?n? incele
İsa ÇOLAKER
Yaz?lar?n? incele
Zekai GÖRGÜLÜ
Yaz?lar?n? incele
Ülkümen PELİTLİ
Yaz?lar?n? incele

  Genel Haberler    
  Amasyaspor’lu Futbolcular Başkan Sarı’yı Ziya..  
  Masatlı Vatandaşlarla ve Halkla Hasbihal Etti..  
  Müftülüğümüzün Kapısı Sizlere Her Zaman Açıkt..  
  Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Sıklaşıyor..  
  Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak..  
  Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezindeki ..  
  TCDD Genel Müdürlüğü Mimari Proje Hazırlattır..  
  Nefes Alan Her Canlının Bizler İçin Değeri Bü..  
  Mübadele ile Balkanlara Taşınan Balkan Türk K..  
  Güzellik ve Bakım Hizmetinde Uzman Eliyle Yen..  
T?m?n? G?ster
  ?nemli Linkler    
  Amasya Valiliği - ziyaret et  
  Amasya Belediyesi - ziyaret et  
  Amasya Emniyet Müdürlüğü - ziyaret et  
  Amasya Üniversitesi - ziyaret et  
  Amasya Kültür ve Turizm - ziyaret et  
  Sabuncuoğlu Şerefeddin E.A.Hastanesi - ziyaret et  
  Amasya Nöbetçi Eczaneler - ziyaret et  
  Amasya Kuyumcular - ziyaret et  
  Hava Durumu    

booked.net
  D?viz Bilgileri    
 
  Yeşilırmak Gazetesi Reklam - İletişim - Kurumsal - Gizlilik İlkeleri
Yeşilırmak Gazetesi | Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2013
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz
Tel - Fax : 0358 218 13 85 / Email : yesilirmakgazetesi@hotmail.com
Sitemiz 25 Temmuz 2006'dan itibaren  Ziyaretci Sayacı kişi tarafından ziyaret etmiştir.